ABOUT RAKxa

เปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพอย่างเหนือระดับ

WHERE WE ARE

คุ้งบางกระเจ้า ดินแดนแห่งธรรมชาติบริสุทธิ์และเป็นสวรรค์ของคนรักสุขภาพ

รักษ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์และพรรณไม้นานาพันธุ์ของคุ้งบางกระเจ้า ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 45 นาทีเท่านั้น 
รักษ เชื่อว่าเมื่อคุณได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติคุณจะได้เติมพลังชีวิต และธรรมชาติยังช่วยเยียวยาและบำบัดให้คุณมีสุขภาพกาย ใจ
และจิตวิญญาณที่ดีขึ้น

This is RAKxa

เริ่มต้นสู่เส้นทางสุขภาพดีในแบบของคุณ

เมื่อคุณเข้าใจตัวเอง คุณจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เพราะคนที่จะดูแลสุขภาพกายและใจได้ดีที่สุดคือตัวคุณเอง
ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและแผนดั้งเดิมของรักษ พร้อมพาคุณค้นพบแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องแบบรายบุคคล แล้วคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นและพบว่าไม่มีสิ่งใดมีค่ากว่าการมีสุขภาพดี

พันธมิตรของรักษ

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย
เจ้าของพื้นที่โครงการ

รักษ และผู้รวบรวมศักยภาพของบริษัทพันธมิตรเพื่อออกแบบศูนย์สุขภาพแบบบูรณาการแห่งนี้

ที่รักษเรายังได้ร่วมงานกับ VitalLife Scientific Wellness Clinic บริษัทในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มีทักษะความรู้และความชำนาญมาอย่างยาวนาน พร้อมความสำเร็จในการใช้ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้” เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ ส่งผลให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นมากกว่าที่เคย