COVID 19 UPDATE

A MESSAGE FROM RAKxa TEAM

เรียน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID–19 ที่แพร่ไปทั่วโลก รักษ ขอมอบความมั่นใจให้ท่านว่าเราได้ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของท่าน

ทางเราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำภายใต้การดูแลและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและการป้องกันที่ครอบคลุม เพิ่มมาตราการการคัดกรองและการตรวจสอบแขกก่อนเข้าพัก และการคัดกรองสมาชิกทีมรักษก่อนเข้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยมาตรการในการบริการที่เคร่งครัดกว่าเดิม ได้แก่

01. การเช็คอิน

เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการตรวจหาภูมิคุ้มกันเบื้องต้นด้วย Rapid Test และพร้อมทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมถึงกระเป๋าเดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนนำเข้าสู่ห้องพัก

02. รถโดยสาร

พาหนะทุกคันของเราได้รับการฆ่าเชื้ออย่างละเอียดทุกครั้งหลังการใช้งาน พนักงานขับรถของเราสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดที่สุด พร้อมบริการแอลกอฮอล์ล้างมือในพาหนะทุกคัน

03. ผู้ดูแลแขกที่เข้าพัก

มีการแต่งตั้งผู้ดูแลแขกที่เข้าพักในแต่ละสถานที่ภายในรักษ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของทุกจุดการให้บริการที่มีการสัมผัส และผู้ดูแลแขกสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และเว้นระยะห่างระหว่างแขกผู้เข้าพักตามข้อกำหนด

04. การเช็คเอ้าท์

บริการเช็คเอ้าท์แบบไร้การสัมผัส เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

05. เทคโนโลยีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

พักผ่อนอย่างปลอดภัยด้วยความมั่นใจกับเทคโนโลยีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคใหม่ล่าสุดมาใช้ ได้แก่ การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี,การอบโอโซน ฆ่าเชื้อในอากาศ และใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลสำหรับฆ่าเชื้อ COVID–19 โดยเฉพาะ มั่นใจได้ว่าระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออยู่ในระดับที่ดีที่สุด

06. ห้องพักสำหรับแขก

บ้านวิลล่าทุกหลังผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างละเอียดทุกครั้งหลังการเข้าพัก โดยระบบการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี และระบบโอโซน ทุกบ้านวิลล่ามีชุดดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมหน้ากากอนามัยและแอลกฮอลล์ล้างมือสำหรับแขกที่เข้ามาพัก

07. ห้องอาหาร

มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและบริการอาหารแบบตามสั่งเท่านั้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุด

08. พื้นที่สาธารณะ

จัดตารางการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นและมีการฆ่าเชื้ออย่างละเอียดทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสสูง และสัมผัสได้ง่าย พร้อมจุดล้างมือและเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายทั่วบริเวณการให้บริการ โดยเราได้ปฏิบัติตามมาตรการในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด ทำให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่ส่วนกลางทุกบริเวณของเราปลอดภัยสำหรับแขกทุกท่าน

09. การบริการด้านเวลเนส สระว่ายน้ำ และ โซนธาราบำบัด

เราจำกัดพื้นที่และจำนวนผู้เข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้บริการต้องทำจองล่วงหน้าตามข้อกำหนด และทุกพื้นที่ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างละเอียดทุกครั้งหลังการใช้บริการอย่างเคร่งครัด

10. สมาชิกในทีมรักษ

สมาชิกในทีมทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID–19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจเชื้อ COVID–19 อย่างสม่ำเสมอ และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

รักษ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID–19 เราจึงของดให้บริการชั่วคราวในบางบริการ นับตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  • กิจกรรมการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
  • การทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer) และ Fotona treatment (เฉพาะการให้บริการในช่องปาก)

รักษ ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความมั่นใจของท่านที่มีให้ เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลทุกพื้นที่บริการให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ

หมายเหตุ : รักษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านต้องการทำการจองหรือปรับเปลี่ยนการจอง โปรดติดต่อ รักษ ที่เบอร์ +66 2055 3100 หรือ ทางอีเมล์ reservation@rakxawellness.com รักษ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและแนะนำข้อเสนอต่างๆ ให้แก่ท่าน.

ดุษฎี ตันเจริญ
กรรมการผู้จัดการ