RAKxa JAI

ศูนย์ดูแลสุสขภาพแบบองค์รวม

อัจฉริยะภาพแห่งภูมิปัญญาหลายชั่วอายุคนที่มีต่อการบำบัดดูแลสุขภาพ

ภูมิปัญญาเก่าแก่ของศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมจากหลากหลายวัฒนธรรม
ที่ยังคงได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้

เฉกเช่นที่ รักษาใจ ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมมากด้วยความสามารถ
พร้อมมอบประสบการณ์การบำบัดสุขภาพให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ

บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ของรักษ

VitalLife Scientific Wellness Clinic

เปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพ ความงาม และการชะลอวับกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากไวทัลไลฟ์ ที่ใช้ "วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้" เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ ทำให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นมากกว่าที่เคย

อ่านเพิ่มเติม

Medical Gym

ศูนย์ออกกำลังกายเชิงการแพทย์ของรักษ ใช้เทคโนโลยีและแนวทางการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยนำหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบองค์รวม เพื่อให้คุณสามารถนำกลับไปฝึกเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม