WELLBEING & RECOVERY

DISCOVER RAKxa

ทรีตเมนต์ Discover RAKxa นี้เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพกับรักษเป็นครั้งแรก คุณจะได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพเหนือระดับที่ไม่เหมือนใคร ด้วยทรีตเมนต์มากมายที่คุณสามาถเลือกได้ อีกทั้งข้อมูลการรับคำปรึกษากับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของคุณในครั้งแรกนั้นยังเป็นพื้นฐานสำหรับแพ็คเกจเฉพาะบุคคลอื่นๆ สำหรับการมาเยือนรักษครั้งต่อไป

Read more

IMMUNITY BOOSTER

ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคือรากฐานของการมีสุขภาพดีและจิตใจที่เป็นสุข ทรีตเมนต์นี้ จะเน้นการให้คำปรึกษาด้านการปรับวิถีชีวิตควบคู่ไปกับการบำบัดต่างๆ เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

Read more

Long covid

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาความผิดปกติต่างๆ ของท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยจะเน้นการบำบัดฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นด้วยการออกกำลังกายตามหลักการรักษาแบบใหม่ล่าสุดของวงการวิทยาศาสตร์การกีฬา

Read more