WELLNESS SERVICES

สุขภาพแข็งแรงคือพื้นฐานของการมีสุขภาพดี

มุ่งสู่จุดหมายเสริมสร้างสุขภาพดี
ตั้งแต่หัวจรดเท้า

เทคโนโลยีทันสมัยที่นำมาใช้บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและพิสูจน์ได้สอดคล้องกับวิธีการบำบัดแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ที่ได้คือแนวทางการดูแลสุขภาพอันทรงประสิทธิภาพที่เหมาะกับคุณ

เริ่มต้นเส้นทางสู่การมีสุขภาพที่ดีกับรักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลคุณด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับวิถีการบำบัดแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดีอย่างที่คุณตั้งใจ

VITALLIFE SCIENTIFIC WELLNESS CLINIC

เปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพ ความงาม และการชะลอวับกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากไวทัลไลฟ์ ที่ใช้ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้” เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ ทำให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นมากกว่าที่เคย

HOLISTIC WELLNESS CENTER

ที่รักษาใจคุณจะได้ฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดอาการต่างๆ ด้วยการเทคนิคอันน่าทึ่งของการแพทย์แผนดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน

MEDICAL GYM

ศูนย์ออกกำลังกายเชิงการแพทย์ของรักษ ใช้เทคโนโลยีและแนวทางการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยนำหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบองค์รวม เพื่อให้คุณสามารถนำกลับไปฝึกเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม

MEET OUT DOCTORS

Dr. Dinesh Singh

Dr. Dinesh Singh

Ayurvedic Doctor
SpecialtyInternational Ayurveda Physician, Yoga, Health, Diet, Lifestyle, Wellness, Detox consultant and Energy healer of Indian OriginEducationBachelor of Ayurveda Medicine & Surgery, Maharashtra University of Health Sciences, India 2011 Diploma in Yoga and Ayurveda (Advance), Tilak Maharashtra University, India 2011 Master’s degree in Ayurveda, Maharashtra University of Health Sciences, India 2014 Spa Management Online Program by Raison d’Etre, Sweden, 2019Certifications and Achievements Registered Medical Practitioner, Maharashtra Council of Indian Medicine, India, 2011 Presented a research paper namely “Follow Ritucharya (seasonal regime), Prevent Lifestyle Disorders” in National seminar on Lifestyle disorders, India 2011 Certified Digital Marketing Professional, Vskills, India, 2018 Speaker during media lunch in Six Senses Japan Roadshow, Tokyo, Japan, 2019 Supporting member, Association of Ayurvedic Professionals of North America, US, 2020
“The basis of happiness in life is good health. At RAKxa, we assist our guests to attain harmony within & good health under the guidance of leading experts by delivering result-oriented & tailor-made wellness programs in a natural setting. Our approach to service begins with empathy for healing of body, mind and soul to achieve dynamic process of change and growth.”
นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)

ความชำนาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
 • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
 • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545

Board Certifications

 • Diploma of The Thai Board of Physical Medicine & Rehabilitation, 1994
 • Diploma of The Thai Board of Family Medicine, 2002
นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

Dermatology, Lasers & Aesthetics

ความชำนาญ

ตจวิทยา, เลเซอร์ และความงาม

การศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of the East, Manila, ประเทศฟิลิปปินส์ 2530
 • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2540

Board Certifications

 • Certified Thai Board of Dermatology (1997)
 • Fellow in Dermatology, King Mongkutklao Medical College Hospital,Bangkok, Thailand  (1994)
 • Fellow in Medical and Research Mycology, Guy’s, King’s and St. Thomas’s Hospitals , London, United Kingdom(1996, 1998)
พญ. ปุณณภา ดีวงกิจ

พญ. ปุณณภา ดีวงกิจ

Anti-Aging Medicine

ความชำนาญ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

การศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2562
 • Clinical Fellow in Laser and Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019

Board Certifications

 • The American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM), 2019
 • Clinical Fellow in Laser and Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019
นพ. วลัญช์ วิไลหงษ์

นพ. วลัญช์ วิไลหงษ์

Anti-Aging Medicine, Obesterics and Gynecology

ความชำนาญ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์, การรักษาเกี่ยวกับความงาม 

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutic from World Society of Anti-Aging Medicine. Paris, France

Board Certifications

Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutic from World Society of Anti-Aging Medicine. Paris, France